Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viapiehus piehus
openheart
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viaAnkhe Ankhe
openheart
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viapoczekalniadusz poczekalniadusz
openheart
7869 cd28
Reposted fromMrSatan MrSatan viamhsa mhsa
openheart
Zdarza się i miłości wrócić, aby sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
— L. Jasińska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamhsa mhsa
openheart
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
openheart
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
openheart
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viapoczekalniadusz poczekalniadusz
openheart
9801 fc0a 500
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viapffft pffft

June 19 2017

openheart
9800 e43d
old Chair
openheart
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaRedPenny RedPenny
openheart
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viaRedPenny RedPenny
openheart
Reposted fromAnkhe Ankhe viapffft pffft
openheart
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft

June 14 2017

openheart
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaYuei Yuei
openheart
4556 a27f
perfect man
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatarczyn tarczyn
openheart
nic nie rozumiem choć wszystko jest jasne
i szukam cię w tłumie i czuję jak gasnę
— quebonafide - między słowami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl