Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

openheart
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabylejaka bylejaka
openheart
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viabylejaka bylejaka
openheart
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromlovvie lovvie viabylejaka bylejaka
openheart
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viabylejaka bylejaka
openheart
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viabylejaka bylejaka
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
openheart
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt vialambadada lambadada
openheart
5672 10c6 500
Reposted frommrrru mrrru vialambadada lambadada
5033 507e
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialambadada lambadada
openheart
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer vialambadada lambadada
openheart

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 vialambadada lambadada
openheart
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak vialambadada lambadada
openheart
5592 eb4f
Reposted fromtfu tfu vialambadada lambadada
openheart
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaobliviate obliviate
7651 c454 500
openheart
7000 2c07 500
show some respect Valentina
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialambadada lambadada
openheart
Reposted fromFlau Flau vialambadada lambadada
openheart
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
1800 e3e1
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialambadada lambadada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl