Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

4503 f4a0

Didn’t see this coming

Reposted frommyry myry viatfu tfu
openheart
6861 556b
Reposted fromtfu tfu
openheart
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu

June 24 2017

openheart
openheart
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasavor savor
openheart
5992 5d21
openheart
openheart

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasavor savor
openheart
6694 c3fc 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viasavor savor
openheart
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viasavor savor
openheart
0964 e0f7 500
Reposted fromcontroversial controversial viasavor savor
openheart
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viasavor savor
openheart
Reposted frompischus pischus viasavor savor
openheart
1766 56a4
Reposted frompiehus piehus
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viapiehus piehus
openheart
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viaAnkhe Ankhe
openheart
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viapoczekalniadusz poczekalniadusz
openheart
7869 cd28
Reposted fromMrSatan MrSatan viamhsa mhsa
openheart
Zdarza się i miłości wrócić, aby sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
— L. Jasińska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamhsa mhsa
openheart
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl